IAESS

IAESS

Svenska Skidrådet är medlemmar i den internationella organsiationen IAESS. Förkortningen står för International Association of Education and Science in Snowsports

IAESS:s uppdrag är att bidra till utveckling i snösportens utbildningssystem och minska klyftan mellan teori och praktik.
 
Organisationens mål och verksamhet ser ut så här.

Mål
– Överföring av vetenskaplig och praktisk kunskap genom tvärvetenskapligt angreppssätt.
– Främja livslångt engagemang i snösporter.
– Använd snösporter för social inkludering och hållbar utveckling.
– Förbättra det internationella samarbetet genom nätverkande.

Verksamheten
– Organisera och delta på konferenser, forum, seminarier.
– Skapa och utveckla projekt (partnerskap), nätverk, utbytesprogram.
– Utbyte av information och översättning av teori till praktik.
– Förespråka värdet av snösporter i policy, praktik och forskning.

IAESS erbjuder onlineseminarier, workshops och konferenser till våra medlemmar och andra som är intresserade av IAESS. I våra onlineseminarier bjuder vi in specialister från olika organisationer och länder för en praktiknära diskussion. Deltagarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och få kontakt med andra som arbetar med att främja skidglädje. Information om kommande seminarier och redan genomförda (inspelade) finns på hemsidan https://iaess.org./ Workshops organiseras lokalt, mestadels genom Snowsports at Schools and Universities. Där tas specifika frågor om snösport i skolor och på universitet upp, t ex undervisningsämnen och strukturella frågor. IAESS har för avsikt att anordna en konferens som tar upp ett speciellt ämne inom snösport vid skolor och universitet vart fjärde år. IAESS grundades i Bad Gastein 1965.

I nuvarande styrelse sitter representanter från Tyskland, USA, Slovenien, Österrike, Bulgarien och Sverige.