Om Skidrådet

Om Skidrådet

Skidrådet består av en grupp organisationer som samarbetar kring olika projekt med syfte att främja svensk utförsåkning och nyrekryteringen av utförsåkare. Skidrådet samarbetar även kring utveckling av ledarskapsutbildningar för ledare på skidor, snowboard och funktionell skidåkning. Organisationen är huvudman för Svensk Skidlärarexmen. 

Organisationerna som samverkar är Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, Norska Instruktörer och Guider och Svenska Skidanläggningars Organisation. 

Vill du komma i kontakt med någon av dessa organisationer kan du göra det via respektive hemsida.

Friluftsfrämjandet

Svenska Skidlärarföreningen

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidanläggningars Organisation/SLAO

Norska Instruktörer och Guider/NIG

För att komma i kontakt med Skidrådet kan du maila på info@skidradet.se

Följ Skidrådet på facebook.