INTERSKI

INTERSKI

Svenska Skidrådet är medlemmar i INTERSKI.

Interski är sedan 1951 en sammanslutning av länder som bedriver skidundervisning, samtidigt som man fungerar som en paraplyorganisation för ISIA, IVSI och IVSS. Verksamhetens mål är att stödja och utveckla undervisning inom skidåkning och andra snösporter. Det sker genom erfarenhetsutbyten inom teknik, metodik, organisation, utrustning, säkerhet, marknadsutveckling och vinterturism. För närvarande har man 36 medlemsländer med totalt 110 000 skidlärare. Svenska Skidrådet svarar för Sveriges kontakter med Interski. Vart fjärde år arrangerar Interski en världskongress där medlemsländerna visar upp sin skidåkning och utbyter erfarenheter. Kongressen baseras på de fyra hörnpelarna föredrag, workshops i backen, uppvisningar och sociala arrangemang. Se även www.interski.org

Kort historik

Den första internationella kongres­sen för skidutbildningsväsendet ägde rum i Zurs år 1951. Initiati­vet kom från Österrike som också  arrangerade kon­gressen. Huvudtema var terrängens ut­nyttjande och terränghjälpmedel.

1953 var det Schweiz tur med Davos. Under denna, den andra kongressen, kom för första gången den sk wedeltekniken eller kortsvängstek­niken till beskådande som då ansågs vara en revolution.

Två år senare, 1955, var det Frank­rike som stod värd i Val d’Isere, tema, Framstående demonstration och accep­terande av benspelstekniken. 1957 genomfördes kongressen i Storlien, Sverige. (Källa SSLF årsbok)

Interskikongresserna

På kongresserna skall nationerna och deras delegater och demoteam aktivt bidra med kongres­sens innehåll och kunskapsförmedling. Att sända är med andra ord lika viktigt som att lyssna. Kongressen skall inte bara referera till det som redan skett utan också inleda samarbetet med mål att utveckla framtidens snösport. Kongresserna fokusera på följande fyra grundpelare:

  • Workshops på skidor, snowboard eller annat åkredskap i backarna.
  • Föreläsningar, temadiskussioner, seminarier och workshops inomhus.
  • Organiserade samt spontana kommunikativa och sociala möten och aktiviteter.
  • Demonstrationer, uppvisningar och shower i backen.

Bulgarien 2019 och Levi 2023

Sverige deltog med en delegation på ca 30 personer vid senaste kongressen som genomfördes i Levi i Finland och ungefär en liga stor delegation till Pamporovo i Bulgarien 2019. i Finland. Se klipp från bevakningarna på dessa kongresser på Snowsport Swedens Youtube kanal.

Läs skriftliga rapporter från kongresserna i St Anton 2011 och Yong Pyong 2007 nedan.