Medveten Skidteknik

Medveten Skidteknik

Medveten skidteknik är en hemsida som sammanfattar ett utvecklingsprojekt som tog avstamp i att beskriva skidtekniken i rörelse.

Syften med sidan är att:

  • Utveckling av funktionella rörelser med fokus på teknik och metodik.
  • Att öka förståelsen för metodik kopplat till funktionella rörelser ur ett helhetsperspektiv.
  • Öka ledarens förståelse för hur krafter, rörelser och utrustning påverkar tekniken
    samt hur vi som ledare utifrån olika metoder når fram och skapar en medvetenhet
    hos människor.

Medveten Skidteknik hemsida.

Hemsidan är tillgänglig för alla utan inloggning.